Sipoon Jokilaakson taidekilpailu on ratkennut

Sipoon Jokilaakson taidekilpailussa on palkittu kaksi teosta.

Jury painotti työssään seuraavia seikkoja: taiteellinen laatu ja puhuttelevuus, kyky viestiä vesi-aiheen sisältöä ja merkitystä, kokonaisvaltainen asema osana ympäristöä sekä teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus ja ylläpitotoimien kohtuullisuus.

Juryn mielestä kaikki ehdotukset olivat erittäin hyviä, ja Jury päätyi siihen, että yhtä voittajaa ei valita, vaan kaksi hyvin erilaista teosta palkitaan kakkossijalla. Juryn mukaan palkittavat teokset edustavat julkisessa taiteessa jotain aivan uutta! Molemmat ideat vaativat vielä jatkotyöstämistä yhteistyössä taiteilijoiden kanssa, jotta ne saadaan toteuttamiskelpoisiksi. Palkitut teokset ovat:

Kaisa Salmen ”Taidepumppaamo”
Juryn kommentti: Sai eniten ääniä kuntalaisilta ja oli siis yleisön ehdoton suosikki! Idea pumpputalon kunnostamiseksi näyttelykäyttöön on hyvä ja teoksella on kyky viestiä vesi-aiheen sisältöä ja merkitystä.

Vesa-Pekka Rannikon ”Lähde”
Yleisön kakkossijan-suosikki. Se että teos elää vuoden aikojen mukaan nähtiin myönteisenä piirteenä, sekä se että teos puhuttelee useampaa aistia. Ehdotus tukee hyvin vesi-teemaa.

Kutsukilpailussa oli mukana neljä taideteosta. Kutsutut taitelijat olivat Vesa-Pekka Rannikko, Kaisa Salmi ja Paula Salmela. Kunnan asukkaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa juryn päätökseen näyttelyn ja netin kautta ajalla 1.-15.9. Ääniä tuli yhteensä 320 kpl. Tutustu  ehdotuksiin tästä: www.nikkilantaideohjelma.com

Taidekilpailu on osa Nikkilän Taideohjelmaa
Jokilaakson alueelle sijoittuva taidekilpailu liittyy vuonna 2015 laadittuun Nikkilän Taideohjelmaan. Taideohjelma on ehdotus toimenpiteistä, joilla taiteen avulla luodaan uutta ilmettä rakennettuun ympäristöön. Taideohjelma on syntynyt Ympäristötaiteen säätiön avustuksella. Avustuksen edellytyksenä oli, että kunta toteuttaa Nikkilän Jokilaaksoon vesiaiheisen taideteoksen prosenttiosuudella alueen infrarakentamiskustannuksista. Kilpailun kautta valittu taideteos tullaan toteuttamaan Jokilaakson viheralueiden rakentamisen yhteydessä parin vuoden sisällä.

Lisätietoja:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anne Laitinen, Sipoon kunta, 09 2353 7020, anne.laitinen@sipoo.fi
www.nikkilantaideohjelma.com
Kaisa Salmi: 040 5271347, kaisa.salmi@aalto.fi
Vesa-Pekka Rannikko: tel.358-(0)40-507 31 90. www.vesapekkarannikko.net, vpr@vesapekkarannikko.net
Marjukka Korhonen (jury/ Taideohjelma): +358 400 591 045, marjukka.korhonen@welho.com, marjukkakorhonen.net

Juryn kokoonpano: Anne Laitinen, Marjukka Korhonen (taideasiantuntija), Petri Kaverma (taiteilijoiden nimeämä edustaja), Katja Sågbom, Pilvi Nummi-Sund, Matti Kanerva, Katja Jaranne, Jarkko Lyytinen, Pekka Söyrilä, Mari Kosonen, Suvi Kaski, Lari Sirén.